Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Driftsgranskingar i jordbruket 2012

Tips en venn Skriv ut

På denne sida finn du lenkjer til alt materiale om driftsgranskingane for 2012 som NILF har lagt ut på Internett. Her er lenkjer til hovudtabellane på dei lilla sidene lengst bak i publikasjonen og til utsende pressemeldingar i samband med offentleggjeringa av resultata for 2012.

Korte oppslag

Lange oppslag

Publikasjonen

Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2012

Tabellar