Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Støtte til økologisk landbruk

Tips en venn Skriv ut

NILF-notat 2012-2 Støtte til økologisk landbruk

Av Oddmund Hjukse og Ole Kristian Stornes

ISBN: 978-82-7077-817-1
ISSN: 0805-9691

Hele rapporten i PDF-format (1391 KB)

Innhold

Sammendrag
1   Areal og produksjon, omsetning, økonomi og import
  1.1   Areal og husdyr i økologisk drift
  1.2   Produksjon og omsetning
  1.3   Økonomien i økologisk landbruk
  1.3.1   Økologiske melkebruk
  1.3.2   Økologiske sauebruk
  1.4   Produksjonstillegg økologisk landbruk
  1.5   Import av økologiske landbruksvarer
  1.5.1   Korn
  1.5.2   Frukt, grønnsaker og poteter
  1.5.3   Ost
2   Støtte til økologisk landbruk
  2.1   Datamateriale og metode
  2.2   Avgrensinger, begrensninger og usikkerhet
  2.3   Støtte via offentlig forvaltning
  2.3.1   Landbruks- og matdepartementet
  2.3.2   Kommunal landbruksforvaltning
  2.3.3   Fylkesmannens landbruksavdeling
  2.3.4   Statens landbruksforvaltning
  2.4   Tilsyn
  2.4.1   Mattilsynet
  2.4.2   Debio
  2.5   Undervisning–utdanning
  2.5.1   Naturbruksskoler
  2.5.2   Høgskoler
  2.5.3   Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB)
  2.6   Rådgivning
  2.6.1   Norsk landbruksrådgivning
  2.7   Forskning
  2.7.1   Økologisk rettet landbruks- og matrelatert FoU
  2.7.2   Landbruks- og matrelatert FoU-beløp for 2010
  2.7.3   Korreksjoner av NIFU-tall
  2.8   Innovasjon Norge
  2.9   Andre
  2.10   Prisnedskrivingstilskudd økologisk korn
3   Næringslivets merpriser og merkostnader
  3.1   Melk
  3.2   Kjøtt og egg
  3.3   Verdi av økologiske husdyrprodukter
  3.4   Produsent- og salgsverdi av økologiske husdyrprodukter
  3.5   Økologisk korn
  3.5.1   Verdi og prisstøtte økologisk korn
  3.5.2   Økologisk kraftfôr
4   Samlet oversikt
Referanser
Vedlegg