Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Innovasjon i landbruket

Tips en venn Skriv ut

NILF-notat 2012-4 Innovasjon i landbruket

Av Trygve Kjølseth og Ivar Pettersen

ISBN: 978-82-7077-819-5
ISSN: 0805-9691

Hele rapporten i PDF-format (1959 KB)

Innhold

Sammendrag
1   Innledning
2   Tradisjonsrikt, sammensatt innovasjonssystem
  2.1   Innovasjonssystemet
  2.2   Betydningen av kunnskap og utdanning
  2.3   Samspill og virkemidler
3   Høy produktivitetsvekst og innovasjon
  3.1   Produktivitetsvekst som innovasjonsindikator
  3.2   Produktivitetsutviklingen i norsk jordbruk
  3.3   Sammenligning med andre næringer
  3.4   Produktivitetsvekst og innovasjon
4   Innovasjon og produktivitetsvekst i praksis: eksempler
  4.1   Genetiske fremskritt på husdyr og fôrutvikling
  4.2   Planteforedling
  4.3   Fysisk produksjonskapital
  4.4   Økologisk produksjon og presisjonsjordbruk
  4.5   Ny organisering
  4.6   Jordforbedring og dyrkningsteknikk
  4.7   Omstillingsevne i arealbruk og produksjon
Referanser
Vedlegg
 

NILF i media