Livsviktig kunnskap om landbruk og mat
 
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Innovasjon i landbruket

Tips en venn Skriv ut

NILF-notat 2012-4 Innovasjon i landbruket

Av Trygve Kjølseth og Ivar Pettersen

ISBN: 978-82-7077-819-5
ISSN: 0805-9691

Hele rapporten i PDF-format (1959 KB)

Innhold

Sammendrag
1   Innledning
2   Tradisjonsrikt, sammensatt innovasjonssystem
  2.1   Innovasjonssystemet
  2.2   Betydningen av kunnskap og utdanning
  2.3   Samspill og virkemidler
3   Høy produktivitetsvekst og innovasjon
  3.1   Produktivitetsvekst som innovasjonsindikator
  3.2   Produktivitetsutviklingen i norsk jordbruk
  3.3   Sammenligning med andre næringer
  3.4   Produktivitetsvekst og innovasjon
4   Innovasjon og produktivitetsvekst i praksis: eksempler
  4.1   Genetiske fremskritt på husdyr og fôrutvikling
  4.2   Planteforedling
  4.3   Fysisk produksjonskapital
  4.4   Økologisk produksjon og presisjonsjordbruk
  4.5   Ny organisering
  4.6   Jordforbedring og dyrkningsteknikk
  4.7   Omstillingsevne i arealbruk og produksjon
Referanser
Vedlegg