Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Landbruk og matpolitikk

Tips en venn Skriv ut

Norsk landbruks- og matproduksjon blir stadig mer integrert med og påvirket av internasjonale forhold. Norge er for det første en stor eksportør av matvarer fra marin sektor. I tillegg er vi avhengige av betydelig import av bl.a. fôrvarer.

Forutsetningene for norsk matvarehandel og regulering av det norske markedet formes i stor grad gjennom politiske beslutninger. Viktige norske rammebetingelser for matsektoren formes gjennom multilaterale eller bilaterale forhandlinger. NILF har derfor viktig kompetanse for analyser av internasjonale politiske prosesser. Blant sentrale temaområder er for eksempel internasjonale handelsavtaler som WTO, norske handelsavtaler for fisk, EØS avtalens bestemmelser for jordbruk, fisk og matvarer for øvrig og utvikling av internasjonale regimer for matområdet generelt.
 
Hovedkontakter innenfor handelspolitikk er Frode Veggeland og Klaus Mittenzwei på forskningssiden, og Sjur Prestegard og Julie Nåvik Hval når det gjelder samarbeidet i OECDs komité for jordbruk og handel. Spesialkunnskap om konkrete importreguleringer, RÅK-ordningen med mer kan også fås hos Johanne Kjuus og Mads Svennerud.

NILF-forskarar utgjer ny bok om distriktspolitikk i Europa

NILF-researchers publish new book on rural policy in Europe

Norsk matsektor er tett integrert med EU gjennom EØS-avtalen

Eit unikt høve til å auke kunnskapen om relevant politikk for distrikts-Noreg!

Treng både «mjuke» og «harde» tilnærmingar til handelsrestriksjonar på sjømatområdet

«Human Economy»

NILF sine innspel til landbruksmeldinga

Seminar on agriculture's role in maintaining rural communities

Tvister i WTO kan få betydning for bruken av landbrukssubsidier

NILF-forsker medforfatter i bok om internasjonale organisasjoner

Samfunnsforskernes innspill til arbeidet med melding til Stortinget om landbrukspolitikk