Livsviktig kunnskap om landbruk og mat
 
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Landbrukets foretaksøkonomi

Tips en venn Skriv ut

Foretaksøkonomi hos NILF omfatter bl.a. regnskapsanalyser for jord og skogbruk, utarbeidelse av referansebruksberegninger for Budsjettnemnda, forskningsprosjekter om produktivitet, risiko og avkastning i norsk jordbruk og utredningsprosjekter av strategisk relevans for matindustri og landbruksforetak. Som en del av arbeidsfeltet utarbeider NILF håndbøker i driftsplanlegging, vi selger et planleggingsprogram for jordbruksforetak, lager oversikter og analyser av skatte- og avgiftsbestemmelser med mer.

Hovedkontakter for fagområdet er Agnar Hegrenes (forskning), Lars Johan Rustad (statistikk, skatt, avgifter), Torbjørn Haukås (driftsgranskinger), Erland Kjesbu (driftsøkonomisk veiledning for jordbruket).

Lavere lønnsomhet i tilleggsnæring

Positiv utvikling på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjonen i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Dårlig vær senket landbruksinntektene på Østlandet

Grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene er klart

Stor auke i nettoinvesteringar på Jæren

Bedre resultater for økologiske mjølkeprodusenter og sauebrukere

Framgang for mjølkebonden på Vestlandet i 2009

Jordbruksfradraget motiverer for inntektsutjevning og annen skattemessig tilpasning

Totalproduktiviteten i norsk jordbruk auka med 37 prosent sidan 1990

Rentenedgang viktig for økonomien på nordnorske gårdsbruk i 2009

Driftsmessige forstyrrelser ved investeringer

Krevjande å få god lønsemd på store einskildbruk med mjølkeproduksjon

Utsyn over norsk landbruk - Minst tilleggsnæring i område med spreidd busetting

Driftsresultatet i jordbruket på Vestlandet 2009

Moderat inntektsvekst for vestlandsbonden i 2009

Avlingssvikt for korn gav stagnasjon i jordbruksinntektene i 2009

Driftsresultatet for jordbruket i Rogaland og Agder 2009

Rekordhøg nettoinvestering på Jæren i 2009

Byråkrati og laber økonomi får bønder til å slutte med økologisk drift

Optimisme blant utbyggingsbruk i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Framgang for fruktbønder og sauebruk på Vestlandet

Varierende resultater for landbruksnæringa i Trøndelag i 2009

Svikt i jordbruksinntektene på Østlandet i 2009