Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Landbrukets foretaksøkonomi

Tips en venn Skriv ut

Foretaksøkonomi hos NILF omfatter bl.a. regnskapsanalyser for jord og skogbruk, utarbeidelse av referansebruksberegninger for Budsjettnemnda, forskningsprosjekter om produktivitet, risiko og avkastning i norsk jordbruk og utredningsprosjekter av strategisk relevans for matindustri og landbruksforetak. Som en del av arbeidsfeltet utarbeider NILF håndbøker i driftsplanlegging, vi selger et planleggingsprogram for jordbruksforetak, lager oversikter og analyser av skatte- og avgiftsbestemmelser med mer.

Hovedkontakter for fagområdet er Agnar Hegrenes (forskning), Lars Johan Rustad (statistikk, skatt, avgifter), Torbjørn Haukås (driftsgranskinger), Erland Kjesbu (driftsøkonomisk veiledning for jordbruket).

Lavere lønnsomhet i tilleggsnæring

Positiv utvikling på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjonen i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Dårlig vær senket landbruksinntektene på Østlandet

Grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene er klart

Stor auke i nettoinvesteringar på Jæren

Bedre resultater for økologiske mjølkeprodusenter og sauebrukere

Framgang for mjølkebonden på Vestlandet i 2009

Jordbruksfradraget motiverer for inntektsutjevning og annen skattemessig tilpasning

Totalproduktiviteten i norsk jordbruk auka med 37 prosent sidan 1990

Rentenedgang viktig for økonomien på nordnorske gårdsbruk i 2009

Driftsmessige forstyrrelser ved investeringer

Krevjande å få god lønsemd på store einskildbruk med mjølkeproduksjon

Utsyn over norsk landbruk - Minst tilleggsnæring i område med spreidd busetting

Driftsresultatet i jordbruket på Vestlandet 2009

Moderat inntektsvekst for vestlandsbonden i 2009

Avlingssvikt for korn gav stagnasjon i jordbruksinntektene i 2009

Driftsresultatet for jordbruket i Rogaland og Agder 2009

Rekordhøg nettoinvestering på Jæren i 2009

Byråkrati og laber økonomi får bønder til å slutte med økologisk drift

Optimisme blant utbyggingsbruk i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Framgang for fruktbønder og sauebruk på Vestlandet

Varierende resultater for landbruksnæringa i Trøndelag i 2009

Svikt i jordbruksinntektene på Østlandet i 2009