Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Svak oppgang i internasjonale matråvarepriser i januar

Tips en venn Skriv ut

Det internasjonale pengefondets (IMF) matråvareindeks gikk opp med 1,3 prosent i januar. Dette er første gang matråvareindeksen går opp siden juli 2011. Det er stor variasjon mellom de ulike råvareprisene. FAO melder at prisoppgangen er et tegn på uforutsigbarhet i matråvaremarkedet.

Foto: Stock.xchng

Vegetabilske råvarer
Kornprisene var samlet sett uendret i januar 2012, men det var stor variasjon mellom kornartene. Prisen på mais gikk for eksempel opp med 5,6 prosent, mens prisen på ris gikk ned med 6,9 prosent. Hveteprisen gikk opp med 2,2 prosent og prisen på bygg gikk ned med 0,8 prosent. Samtlige kornpriser er høyere enn de var til samme tid i fjor, med unntak av hveteprisen. Maisprisen er i januar 2012 2,8 prosent høyere enn den var for et år siden, mens hveteprisen er 15,8 prosent lavere enn den var i januar 2011. Meldinger om tørke og reduserte mais- og soyabønneavlinger i Latin-Amerika, blant annet i Mexico, Paraguay og Argentina, kan være en av årsakene til prisoppgangen for mais i januar 2012.

Figur 1. Prisutviklingen på internasjonale vegetabilske råvarer og matråvarer f.o.m. juli 2005 t.o.m. januar 2012

Priser for oljefrø, oljer og proteinråvarer gikk samlet sett opp med 1,6 prosent i januar. Med unntak av prisen på fiskemel og olivenolje, som gikk ned med hhv. 3,0 prosent og 4,5 prosent, gikk samtlige priser opp med mellom 0,7 prosent (rapsolje) og 8,4 prosent (soyabønnemel). Prisen på peanøtter forble uendret. Sammenliknet med januar i fjor er priser for oljefrø, oljer og proteinråvarer gjennomsnittlig 8,5 prosent lavere. Kun prisen på peanøtter og solsikker er høyere i år enn i januar 2011.

Sukkerprisindeksen gikk ned med 0,4 prosent i januar. Sukkerprisen gikk ned både i EU (0,5 prosent) og i USA (3,3 prosent), men den gikk opp i Asia (2,7 prosent). Sammenliknet med januar 2011 har sukkerprisindeksen falt med 10,5 prosent.

Figur 2. Prisutviklingen på internasjonale vegetabilske råvarer og matråvarer f.o.m. juli 2005 t.o.m. januar 2012. Kilde: IMF (2012)

Animalske råvarer
IMFs råvareprisindeks viser at prisen på kjøttråvarer samlet sett gikk opp med 0,8 prosent i januar 2012. Prisen på lam gikk opp med 1,7 prosent, mens prisen på storfekjøtt, svinekjøtt og fjørfekjøtt forble tilnærmet uendret (opp med mellom 0,2 og 0,6 prosent). De siste 12 månedene har prisen på kjøttråvarer gått opp med 3,0 prosent. Svinekjøtt har gått mest opp (12,1 prosent), mens lammekjøttprisen er 9,2 prosent lavere enn den var i januar 2011.

Figur 3. Prisutviklingen på internasjonale animalske råvarer og matråvarer f.o.m. juli 2005 t.o.m. januar 2012. Kilde: IMF (2012)

Gjødselpriser
Verdensbanken har månedlige internasjonale gjennomsnittspriser for ulike gjødselslag. I figur 4 vises prisutviklingen for fosfatsten, diammoniumsfosfat, urea og kaliumklorid fra juli 2005 og frem til i dag.

Gjødselprisene gikk samlet sett ned med 4,3 prosent i januar 2012. Størst nedgang var det i prisen på diammoniumsfosfat (ned 7,8 prosent) og trippel diammoniomfosfat (ned 17,9 prosent, ikke vist i figuren). Gjødselprisene er samlet sett 7,8 prosent høyere enn de var i januar 2011. Dette skyldes først og fremst en økning i prisen på fosfatsten og kaliumklorid.

Figur 4. Prisutviklingen på internasjonale gjødselpriser f.o.m. juli 2005 t.o.m. januar 2012. Kilde: Verdensbanken (2012)

Den norske krona svekket seg noe i forhold til amerikanske dollar i januar. Dette førte til at prisindeksen for internasjonale matråvarer gikk opp noe mer regnet i norske kroner (2,4 prosent). Prisen på dollar har gått opp med 1,6 prosent de siste 12 månedene. Dette har medført at IMFs matråvareindeks har gått ned noe mindre målt i norske kroner siden januar 2011. Sammenhengen mellom IMFs prisindeks i USD, i NOK og valutakursen illustreres i figur 5.

Figur 5. Valutakurs og prisutvikling på internasjonale matråvarer i norske kroner og USD f.o.m. juli 2005 t.o.m. januar 2012. Kilde: IMF og Norges bank (2012)

 

Aktuelle linker:

Prisindeksene fra IMF er basert på prisutvikling på handelsvarer (import og eksport), og ikke pris til forbruker. IMF korrigerer priser bakover i tid.

 

For mer detaljerte opplysninger, kontakt Ellen Henrikke Aalerud.

 

Publisert 10.02.2012