Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Disputerer med avhandling om sosioøkonomisk status og helse

Tips en venn Skriv ut

Del på Facebook

Arnstein Øvrum disputerte ved Handelshøgskolen ved UMB torsdag 26. april. Sosioøkonomisk status og helse er tema for avhandlingen, og tittelen på prøveforelesningen var «Estimere etterspørsel etter helse; empiriske utfordringer".

Foto: Erik Tronstad

Hovedtemaet for doktorgradsarbeidet er sosial ulikhet i helse med fokus på betydningen av helserelaterte livsstilsvalg som fysisk aktivitet, røyking og et sunt kosthold. Avhandlingen består av fire empiriske studier. Den første studien fokuserer på den relative betydningen av utdanning og inntekt til å forklare ulikheter i livsstil og helse. Den andre studien ser på hvordan fokuset på helse utvikler seg over det voksne livsløp.

Den tredje studien undersøker om sammenhengen mellom sosial status og livsstilsvalg varierer på tvers av ulike grupperinger i befolkningen. Den siste studien ser på hvordan kostholdsvalg påvirkes av helseinformasjon, herunder spesielt om effekter av informasjon varierer med hensyn til alder, kjønn, utdanning og inntekt.

På nettsidene til Universitetet for Miljø og Biovitenskap kan du lese mer om Øvrums doktorgradsavhandling og finne informasjon om hans disputas og prøveforelesning.
 

Publisert 25.04.2012, oppdatert 07.05.2012

 

NILF i media