Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Mat har blitt rimeligere

Tips en venn Skriv ut

Fra desember 2009 til desember 2010 gikk forbrukerprisindeksen for mat og alkoholfrie drikkevarer ned med 0,5 prosent. Forbrukerprisindeksen for mat og alkoholfrie drikkevarer var imidlertid uendret fra november 2010 til desember 2010. Til sammenligning økte den totale konsumprisindeksen i samme periode med 1,1 prosent (fra november til desember 2010). I løpet av de siste 12 månedene (desember 2009 til desember 2010), har den totale konsumprisindeksen økt med 2,8 prosent.

Foto: SXC

Forbrukerpriser

Forbrukerprisen på de fleste matvarer gikk ned i løpet av 2010. Størst prisnedgang var det på kjøtt som gikk ned med 3,4 prosent (desember 2009 til desember 2010). Den største prisnedgangen var på blandingsprodukter (herunder kjøttdeig), der nedgangen var på 13,9 prosent. Forbrukerprisen på svinekjøtt gikk ned med 3,1 prosent, mens prisen på storfekjøtt (biffer) og fjørfekjøtt gikk begge ned med 1,6 prosent. Det var kun lammekjøtt som hadde en økning fra desember 2009 til desember 2010, denne økningen var på 6,0 prosent. Fra november til desember (2010) var det imidlertid en prisøkning på kjøtt med 1,0 prosent. Prisøkningen var størst på lammekjøtt med 4,7 prosent, etterfulgt av blandingsprodukter (herunder kjøttdeig) med 0,9 prosent, og svinekjøtt (0,7 prosent). Fra november til desember gikk prisen på storfekjøtt (biffer) og fjørfekjøtt ned med hhv. 1,3 prosent og 3,0 prosent.

Det var en prisnedgang på egg fra desember 2009 til desember 2010 på 1,8 prosent. I løpet av den siste måneden (november til desember 2010) gikk prisen på egg ned med 0,3 prosent.

Prisen på frukt og grønt gikk ned med 1,6 prosent fra desember 2009 til desember 2010. Den siste måneden (november til desember 2010) gikk prisen ned med 0,9 prosent. Det er prisutviklingen på frisk frukt som har bidratt til prisnedgangen i 2010. Fra desember 2009 til desember 2010 gikk prisen på frisk frukt ned med 5,8 prosent, mens prisen på friske grønnsaker økte med 3,9 prosent. Den siste måneden var prisnedgangen på frisk frukt 5,2 prosent, mens det var en prisøkning på friske grønnsaker med 3,7 prosent.

Fra desember 2009 til desember 2010 var det også prisnedgang på fisk. I løpet av de siste 12 månedene har prisen gått ned med 1,3 prosent. Den siste måneden (november til desember 2010) økte imidlertid prisen med 0,2 prosent.

Forbrukerprisen på meierivarer økte med 2,6 prosent fra desember 2009 til desember 2010. Prisøkningen i denne perioden var størst for gruppen melk, yoghurt og fløte med 3,7 prosent. Til sammenlikning økte prisen på smør med 2,2 prosent og prisen på ost økte med 1,0 prosent. Øvrige meierivarer hadde en prisøkning på 2,2 prosent fra desember 2009 til desember 2010. Prisutviklingen den siste måneden (november til desember 2010) viser at prisene på meierivarer økte med 0,2 prosent. Det var gruppen «andre meierivarer» som økte mest (0,5 prosent), etterfulgt av melk, yoghurt og fløte (0,4 prosent) og smør (0,3 prosent). I samme periode gikk prisen på ost ned med 0,3 prosent.

Forbrukerprisen for gruppen «øvrige mat- og drikkevarer» økte med 0,7 prosent fra desember 2009 til desember 2010. Prisindeksdata fra SSB viser at det var en prisøkning på bl.a. saft og juice på 5,6 prosent, mens det var en prisnedgang på mel og gryn med 2,2 prosent. Også prisen på sjokolade/sukkervarer, iskrem og syltetøy gikk ned fra desember 2009 til desember 2010 (med hhv. 3,6 prosent, 1,4 prosent og 0,7 prosent).

Figuren nedenfor viser prosentvis endring i priser for utvalgte mat-/drikkevarer fra desember 2009 til desember 2010.

Prosentvis endring i priser for utvalgte mat-/drikkevarer fra desember 2009 til desember 2010
Prosentvis endring i priser for utvalgte mat-/drikkevarer fra desember 2009 til desember 2010

Engrospriser

Fra desember 2009 til desember 2010 økte engrosprisen på kylling med 1,6 prosent. Engrosprisen på kylling var imidlertid uendret siste måned (november til desember 2010). Engrosprisen på egg økte med 0,2 prosent fra november til desember 2010, og økningen det siste året har vært på 2,1 prosent (desember 2009 til desember 2010).

Engrosprisen på meierivarer økte med 3,5 prosent fra desember 2009 til desember 2010. Den største økningen i engrosprisen på meierivarer i perioden var på smør med 4,1 prosent. Engrosprisen på melk, yoghurt og fløte økte med 3,7 prosent, mens engrosprisen på ost økte med 3,0 prosent. Engrosprisen på meierivarer var imidlertid uendret fra november til desember 2010.

Engrosprisen på kjøtt varierte i året som gikk. Fra desember 2009 til desember 2010 økte engrosprisen på lam med 4,6 prosent, mens engrosprisen på svin økte med 1,4 prosent. Engrosprisen på okse har i samme periode gått ned med 1,6 prosent. Den siste måneden (fra november til desember 2010) var engrosprisen på okse uendret. Engrosprisen på svin gikk imidlertid ned med 2,0 prosent, mens prisen på lam økte med 4,6 prosent.

Produsentpriser

Produsentprisen på lam har økt med 8,3 prosent fra desember 2009 til desember 2010. Også produsentprisen på okse og svin økte fra desember 2009 til desember 2010 med hhv. 0,6 prosent og 3,3 prosent. I perioden november til desember 2010 økte produsentprisen på lam med 5,1 prosent, produsentprisen på okse var uendret, mens den for svin gikk ned med 2,7 prosent. Samtlige produsentpriser er beregnet som «uten trekk for omsetningsavgiften».

Se også NILFs oversikt over utviklingen av matpriser.

For mer detaljerte opplysninger, kontakt Mads Svennerud.

Se også oversikt over andre forsidesaker.

Publisert 11.01.2011