Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Grunn til å vurdere alternativer til tradisjonell markedsregulering

Tips en venn Skriv ut

Markedsregulering ble til under krisen på 1930-tallet. Omsetningsloven sørget for at bønder stod sammen i samvirker. Loven har overlevd – så langt inntil «smørkrisen» av 2011. I følge Stortingsmeldingen om landbrukspolitikken vil den fortsatt være en pilar under landbrukspolitikken. NILF-notat 2011-8 «Regulering for organisering - markedsregulering i kjøttsektoren» drøfter markedsreguleringsordningen for kjøttvarer.

NILF-notat 2011-8 «Regulering for organisering - markedsregulering i kjøttsektoren» av Gro Steine, Arne Vasaasen, Anders Nordlund og Ivar Pettersen drøfter markedsreguleringsordningen for kjøttvarer. Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Kjøttbransjens landsforening, KLF. Utredningen drøfter markedsreguleringens betydning for viktige samfunns- og næringsinteresser. Arbeidet var ikke forutseende nok til å spå «smørkrisen», men reiste likevel spørsmål om verdien av reguleringsordningene.

Markedsreguleringen og Omsetningsloven ble formet på 1930-tallet. Loven har gitt grunnlag for omfattende restrukturering av matindustrien og en rekke virkemidler og institusjoner som skal håndtere pris- og forsyningsrisiko.

Tidene har imidlertid forandret seg. I dag har vi langt mer differensierte produkter, verdikjedene er helt annerledes, industriell bearbeiding og effektiv vareflyt organiseres etter andre prinsipper enn selv på 1980-tallet. Og ikke minst, internasjonale matmarkeder er sterkt endret.

Notatet viser at det finnes alternativer til tradisjonell markedsregulering. WTO-avtalen har medvirket til at alternativer er tatt i bruk de senere år. Likevel er det vanskelig å utelukke at alternativene gir noe mer kortsiktig prisusikkerhet for bøndene enn tradisjonell markedsregulering. Imidlertid må denne forskjellen i prisusikkerhet, avveies mot hensynet til like konkurransevilkår for markedsregulator og andre industriforetak, og muligheten for å utvikle andre samspill- og kontraktsformer mellom primærprodusenter, matindustri og distributører.

Les hele NILF-notat 2011-8 Regulering for organisering - markedsregulering i kjøttsektoren av Gro Steine, Arne Vasaasen, Anders Nordlund og Ivar Pettersen.

Les også Ivar Pettersens kronikk Landbrukspolitisk spill med troverdighet som innsats om markedsregulering og forsyningsproblemer for smør (publisert 10.12.2011 i VG). 
 

.

 

Se også oversikt over andre forsidesaker.

Publisert 11.12.2011

 

NILF i media