Livsviktig kunnskap om landbruk og mat
 
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Grunn til å vurdere alternativer til tradisjonell markedsregulering

Tips en venn Skriv ut

Markedsregulering ble til under krisen på 1930-tallet. Omsetningsloven sørget for at bønder stod sammen i samvirker. Loven har overlevd – så langt inntil «smørkrisen» av 2011. I følge Stortingsmeldingen om landbrukspolitikken vil den fortsatt være en pilar under landbrukspolitikken. NILF-notat 2011-8 «Regulering for organisering - markedsregulering i kjøttsektoren» drøfter markedsreguleringsordningen for kjøttvarer.

NILF-notat 2011-8 «Regulering for organisering - markedsregulering i kjøttsektoren» av Gro Steine, Arne Vasaasen, Anders Nordlund og Ivar Pettersen drøfter markedsreguleringsordningen for kjøttvarer. Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Kjøttbransjens landsforening, KLF. Utredningen drøfter markedsreguleringens betydning for viktige samfunns- og næringsinteresser. Arbeidet var ikke forutseende nok til å spå «smørkrisen», men reiste likevel spørsmål om verdien av reguleringsordningene.

Markedsreguleringen og Omsetningsloven ble formet på 1930-tallet. Loven har gitt grunnlag for omfattende restrukturering av matindustrien og en rekke virkemidler og institusjoner som skal håndtere pris- og forsyningsrisiko.

Tidene har imidlertid forandret seg. I dag har vi langt mer differensierte produkter, verdikjedene er helt annerledes, industriell bearbeiding og effektiv vareflyt organiseres etter andre prinsipper enn selv på 1980-tallet. Og ikke minst, internasjonale matmarkeder er sterkt endret.

Notatet viser at det finnes alternativer til tradisjonell markedsregulering. WTO-avtalen har medvirket til at alternativer er tatt i bruk de senere år. Likevel er det vanskelig å utelukke at alternativene gir noe mer kortsiktig prisusikkerhet for bøndene enn tradisjonell markedsregulering. Imidlertid må denne forskjellen i prisusikkerhet, avveies mot hensynet til like konkurransevilkår for markedsregulator og andre industriforetak, og muligheten for å utvikle andre samspill- og kontraktsformer mellom primærprodusenter, matindustri og distributører.

Les hele NILF-notat 2011-8 Regulering for organisering - markedsregulering i kjøttsektoren av Gro Steine, Arne Vasaasen, Anders Nordlund og Ivar Pettersen.

Les også Ivar Pettersens kronikk Landbrukspolitisk spill med troverdighet som innsats om markedsregulering og forsyningsproblemer for smør (publisert 10.12.2011 i VG). 
 

.

 

Se også oversikt over andre forsidesaker.

Publisert 11.12.2011