Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Sesongvariasjoner gir store utslag i prisene

Tips en venn Skriv ut

I november gikk prisen på mat ned med 0,3 prosent, mens SSBs konsumprisindeks viser en generell prisøkning på 0,2 prosent, noe som i hovedsak skyldes økte energipriser. De siste ukene har det vært mye snakk om at prisen på ribbe i butikken har vært uvanlig lav. Den lave prisen på ribbe i butikkene har imidlertid ikke påvirket produsentprisen eller engrosprisen på svinekjøtt i noe særlig grad. Faktisk økte produsentprisen og engrosprisen på svinekjøtt med hhv. 2,3 prosent og 1,7 prosent den siste måneden, mens forbrukerprisen på svinekjøtt gikk ned med 1,9 prosent.

De siste månedene har det vært store svingninger i forbrukerpriser og spesielt på ulike kjøttslag. Den siste måneden gikk prisen på lammekjøtt opp med 13,7 prosent, noe som var forventet fordi prisnedgangen på lammekjøtt de to foregående månedene var på over 20 prosent. Også prisen på reinkjøtt økte mye fra oktober til november. Den siste måneden var prisøkningen på 8,1 prosent, noe som ikke var helt uventet da prisøkning på samme tid i fjor var 9,1 prosent. Prisen på blandingsprodukter av kjøtt (herunder kjøttdeig) gikk ned med 8,1 prosent den siste måneden, og hittil i år har prisen gått ned med 13,0 prosent. Prisen på storfe (biffer) økte med 1,9 prosent fra oktober til november, mens prisøkningen på fjørfe var 0,1 prosent. Ser man på prisutviklingen av kjøtt under ett fra oktober til november, viser SSBs tall en prisnedgang på 1,7 prosent, og så langt i år har forbrukerprisen på kjøtt gått ned med 2,8 prosent.

Forbrukerprisen på fisk økte med 2,2 prosent fra oktober til november, mens forbrukerprisen på egg gikk ned med 0,5 prosent

Fra oktober til november gikk forbrukerprisen på meierivarer ned med 0,1 prosent. Den største prisreduksjonen den siste måneden var for gruppen «øvrige meierivarer» med 2,7 prosent. Prisen på smør gikk ned med 1,6 prosent, mens prisen på melk, yoghurt og fløte gikk ned med 0,3 prosent. Prisen på ost økte med 0,5 prosent. Hittil i år har prisen på meierivarer imidlertid økt med 3,1 prosent.

Prisen på grønnsaker og frukt har variert en del i høst, og dette prisbildet forsetter fra oktober til november. Samlet sett var det den siste måneden en liten prisøkning på frukt og grønnsaker på 0,6 prosent. Ser vi bak tallene, gikk forbrukerprisen på frisk frukt opp med 7,1 prosent, mens prisen på friske grønnsaker gikk ned med 4,9 prosent. Hittil i år har prisen på frukt og grønnsaker gått ned med 2,1 prosent.

Engrospriser

Engrosprisen på meierivarer var uendret fra oktober til november, mens hittil i år har økningen vært på 3,5 prosent. Økningen har vært størst på smør med 4,1 prosent.

Engrosprisen på egg økte den siste måneden med 0,1 prosent, og så langt i år har engrosprisen på egg økt med 3,0 prosent.

Engrosprisen på svinekjøtt økte med 1,7 prosent fra oktober til november, og hittil i år har engrosprisen økt med 5,6 prosent. Også engrosprisen på storfekjøtt økte den siste måneden (med 1,0 prosent). Hittil i år har engrosprisen på storfekjøtt økt med 2,5 prosent. Engrosprisen på lam var uendret siste måned. Blant de ulike kjøttslagene er det lam som har hatt den minste prisøkningen så langt i år med 1,1 prosent. Kylling har så langt i år hatt en prisøkning på 1,5 prosent og siste måned var økningen på 0,2 prosent.

Produsentpriser

Produsentprisen uten trekk for omsetningsavgiften var uendret siste måned på lam. Hittil i år har produsentprisen økt med 2,0 prosent. Det er imidlertid forventet en økning i produsentprisen frem mot nyttår.

Produsentprisen på svin og storfe økte den siste måneden med hhv. 2,3 prosent og 1,3 prosent. Hittil i år har produsentprisen på svin og storfe økt med hhv. 7,8 prosent og 3,3 prosent. Når det gjelder produsentprisen på svin, er det forventet en prisnedgang i desember.

Se også NILFs oversikt over utviklingen av matpriser.

For mer detaljerte opplysninger, kontakt Mads Svennerud.

Se også oversikt over andre forsidesaker.

Publisert 10.12.2010