Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Økning i internasjonale priser på matråvarer i september

Tips en venn Skriv ut

Økning i internasjonale priser på matråvarer i september

Foreløpige tall fra IMF viser en økning i prisen på matråvarer på 2,3 prosent for september. Økningen har samlet sett vært på 18 prosent i løpet av de siste 12 månedene. I løpet av de tre siste månedene har prisene økt med 13,5 prosent. På enkelte varegrupper har det vært en nedgang i prisen. Generelt har prisen på korn steget, mens prisen på animalske råvarer har hatt en svak nedgang i september.

Kjøtt
Foto: SXC

Vegetabilske råvarer

Prisen på hvete har økt kraftig de siste månedene, men veksten har avtatt noe sammenliknet med august. I september økte prisen med 10,4 prosent, og måneden før var prisøkningen på 25,6 prosent. Hveteprisene hadde en rask nedgang etter pristoppen i første halvdel av 2008. Denne trenden snudde i juni 2010. Da hadde hveteprisen nådd sitt laveste nivå siden sommeren 2005. Sammenliknet med september 2009 ligger hveteprisen 42 prosent høyere, men den er fremdeles lavere enn prisene som regjerte i siste halvår i 2007 og i første halvår 2008. Årsaken til prisøkningen skyldes bl.a. dårlige avlinger i en del hveteeksporterende land. I Canada har det vært for mye regn, i Sentral-Asia har det vært tørke og vind, og Russland har innført eksportforbud av korn som følge av sviktende avlinger. Russland var verdens tredje største eksportør av hvete i 2009. Det er estimert at en tredel av avlingene gikk tapt denne sesongen, og Russland har rapportert å opprettholde eksportforbudet fram til sommeren 2011. Ukraina har også hatt dårlige avlinger og Financial Times skriver at Ukraina vil innføre eksportrestriksjoner til utgangen av dette året. Dette reduserer eksport av både rug og hvete med 500 000 tonn, og mais med 2 millioner tonn. Foreløpige tall fra USA indikerer også sviktende maisavlinger. FAO forsikrer om at situasjonen ikke vil føre til noen ny krise tilsvarende 2007/2008.

Blant andre vegetabilske produkter har det den siste måneden vært en prisøkning på mais og sukker med hhv. 17,6 prosent og 13,6 prosent. Det har også vært prisøkning på rapsolje, ris og soyaolje med hhv. prosent, 0,7 prosent, 6,3 prosent og 3,8, prosent. Prisen på kakaobønner og appelsiner har imidlertid gått ned den siste måneden med hhv. 7,2 prosent og 9,5 prosent.

Animalske råvarer

IMF-indeksen for september viser at prisene på animalske råvarer har gått ned den siste måneden. Prisen på storfekjøtt har flatet ut i september i motsetning til en jevn økning med 22,9 prosent de siste 12 månedene. De tre siste månedene har prisen steget med 5,3 prosent. Ifølge IMF-indeksen har prisen på lam gått ned med 0,3 prosent. Samlet sett har lam hatt en negativ prisutvikling de siste 12 månedene på 5,2 prosent. Det er imidlertid forventet at prisen på storfekjøtt og kjøtt fra dyr med lange produksjonssykluser kan øke utover høsten (FAO, 2010). Prisstigningen på rødt kjøtt skyldes hovedsakelig redusert tilbud i store eksporterende land i Latin-Amerika og Oseania, samtidig som det er stor etterspørsel etter rødt kjøtt i Asia, Midtøsten og Europa (OECD-FAO, 2010). De høye kornprisene i 2007 og 2008 førte til at mange dyr ble slaktet (FAO, 2010). I Argentina og Brasil gir soyabønner større avkastning per dekar, og mange bønder velger å gå over til soyaproduksjon. Storfeprodusenter svarer nå på de høye prisene med å bygge opp besetningene, noe som på kort sikt fører til ytterligere redusert slakt. Det er derfor forventet at prisen på rødt kjøtt kan holde seg på et høyt nivå denne høsten (FAO, 2010), til tross for en liten stagnering i september.

Ifølge prisindeksen til IMF har prisen på svin gått ned med 1,5 prosent siden august. Svin har imidlertid hatt en jevn prisutvikling gjennom året. Prisen ligger 22 prosent høyere enn i januar 2010, og 62 prosent høyere sammenliknet med september 2009. FAO (2010) tror prisene på svin vil kunne holde seg stabile utover høsten på grunn av høye forkostnader. Den internasjonale prisindeksen på kylling har blitt redusert med 8,3 prosent siste måned, og ligger nå 5,2 prosent lavere enn den gjorde samme periode i 2009. Til tross for at prisen på kylling har steget jevnt siden november 2009, har prisene vært lave sammenliknet med året før og samlet sett har prisen blitt redusert med 12,8 prosent i løpet av de siste 12 månedene.

Figurene nedenfor viser prisutviklingen for internasjonale matråvarer f.o.m. juli 2005 t.o.m. september 2010.

Prisutviklingen for internasjonale matråvarer f.o.m. juli 2005 t.o.m. august 2010

Prisutviklingen for internasjonale matråvarer f.o.m. juli 2005 t.o.m. august 2010

Bakgrunn

Verdensmarkedsprisene på matvarer økte kraftig i løpet av 2007 og første halvdel av 2008. Flere råvarepriser var da på et rekordhøyt nivå. Prisene sank derimot dramatisk i siste halvdel av 2008 og inn i 2009. Det er forventet at prisene vil kunne svinge mer enn tidligere i perioden framover, men avlingene har vært gode de tre siste årene og kornlagerene har blitt bygget opp sammenliknet med nivået i 2007. Ifølge OECD/FAO (2010) er hvete og kornprisene forventet å være 15-40 prosent høyere de neste 10 årene sammenliknet med perioden 1997-2006, og kjøttprisene vil også være høyere på grunn av høyere forkostnader, relativt mindre besetninger og større etterspørsel etter animalske proteiner. Det forventes lavere pris på svinekjøtt enn for de andre dyreartene på grunn av stor produksjon i Kina og Brasil.

Utviklingen i internasjonal økonomi, folkeøkning og endra forbruksmønster er alle faktorer som påvirker jordbruksmarkedene. Energimarkedet er også tett bundet opp mot de internasjonale råvareprisene på mat, og utviklingen i bruk av bioenergi får stadig større betydning for matvaremarkedet. Verdens matsikring og utviklingen i Kina og India er også viktig for den fremtidige prisutviklingen for jordbruksråvarer.

Lenker

Kilder

  • FAO (2010). FAO Meat Market Monitor. No. 1, Sept 2010. FAO.
  • OECD/FAO (2010). OECD-FAO Agricultural Outlook - 2010-2019. OECD/FAO.
  • Financial Times (2010). Wheat and corn rise as Ukraine limits export. 07.10.2010

Prisindeksene fra IMF er basert på prisutvikling på handelsvarer (import og eksport), og ikke pris til forbruker. Erfaringsmessig kan IMF korrigere enkelte priser bakover i tid.

For mer detaljerte opplysninger, kontakt Mads Svennerud.

Se også oversikt over andre forsidesaker.

Publisert 11.10.2010

 

NILF i media