Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Økte priser på jordbruksråvarer internasjonalt i mai

Tips en venn Skriv ut

Økte priser på jordbruksråvarer internasjonalt i mai

Ifølge IMFs prisindeks økte de internasjonale prisene på jordbruksråvarer med 5,5 % fra april til mai. Størst prisøkning var det blant jordbruksråvarene som nyttes til mat med en prisøkning på 5,8 %. Prisøkningen på jordbruksråvarer som nyttes til drikkevarer var på 3,3 %.

Hveteprisene har økt med 10,3 % fra april til mai, mens prisen på bygg økte med 16,2 %. For mais var prisøkningen på 6,5 % mens den for ris gikk prisene ned med 6,2 %. Sammenliknet med gjennomsnittlig pris for siste kvartal i 2008 har prisen på hvete økt med 13 %. Prisene på mais har økt med 7,1 %, prisene på ris har gått ned med 6,6 %, mens prisen på bygg har vært uendret.

Fra april til mai økte storfeprisene med 3,4 %. Prisen på lam økte med 2,9 %, mens prisen på fjørfe og svin økte med hhv. 2,4 % og 1,7 %. Sammenlikner mat prisene med gjennomsnittlige priser for 4 kvartal i 2008 har prisene på storfe og svin økt med hhv. 5,3 % og 3,5 %. Prisen på lam har gått ned med 4,0 %, mens prisen på fjørfe har vært uendret.

Prisen på matoljer (raps, oliven og soya) økte fra april til mai med hhv. 12,3 %, 2,1 % og 7,4 %. Sammenlikner man prisen for mai med gjennomsnittlig pris for 4. kvartal 2008 har prisen på raps gått ned med 13,7 %, prisen på oliven har gått ned med 8,4 % mens prisen på soya har økt med 14,3 %.

Sammenlikner man prisutviklingen på internasjonale jordbruksråvarer over tid, viser denne at prisene har økt med

51,5 % fra 1998 til mai 2009. For jordbruksproduktene storfe, bygg og raps, har prisene i samme periode økt med hhv. 52,8 %, 52,1 % og 43,0 %.

Bilde

Eksterne lenker:

For mer detaljerte opplysninger, kontakt Jakob Utgård eller Johanne Kjuus.

Se også oversikt over andre forsidesaker.

Publisert 12.07.2009

 

NILF i media