Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Byråkrati kveler det økologiske landbruket

Tips en venn Skriv ut

Byråkrati kveler det økologiske landbruket

Bilde

En spørreundersøkelse gjennomført av NILF vinteren 2007/08 viser at nærmere 25 prosent av dagens økobønder planlegger å melde seg ut av Debio-ordningen innen 5-10 år. Av disse vil ca. 20 prosent slutte med gardsdrift, 40 prosent vil drive konvensjonelt, mens 40 prosent vil drive etter økologiske prinsipper uten å ha Debio-godkjenning.

Blant de allerede utmeldte, var det 62 prosent som nå driver konvensjonelt, 21 prosent driver etter økologiske prinsipper uten godkjenning, og bare 18 prosent har lagt ned gardsdrifta. Tilbakevending til ikke-økologisk drift er altså en klart viktigere årsak til utmelding enn nedlagt gardsdrift.

Siden Debio-godkjenning er en forutsetning for å motta tilskudd til økologisk produksjon er det overraskende at så mange bønder er interessert i økologisk landbruk, men ikke i godkjenningsordningen.

Brukerne oppga det økologiske regelverket, uforutsigbare politiske rammevilkår og økonomiske forhold som de viktigste årsaker til å melde seg ut av Debio-ordningen. «For mye byråkrati med Debio-sertifisering og -kontroll» skåret høgest både hos de som heller vil drive konvensjonelt og hos dem som vil drive etter økologiske prinsipper, men uten Debio-inspeksjoner.

Personlige og sosiale forhold som manglende støtte fra familie og naboer var av liten betydning, i alle fall i gjennomsnitt. Driftsmessige utfordringer så heller ikke ut til å være av de viktigste årsaker til å melde seg ut av Debio-ordningen, men flere kunne også fortelle at ugraset hadde tatt overhand.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført vinteren 2007/08 blant alle bønder som meldte seg ut av Debio-ordningen mellom 2004 og høsten 2007. Spørreskjemaet ble også sendt til en kontrollgruppe med bønder som drev økologisk i 2006.

Hovedmålet i prosjektet er å undersøke årsaker til at noen bønder slutter med Debio-godkjent økologisk produksjon mens andre fortsetter.

Les mer i diskusjonsnotatet Utmelding av norske øko-bønder - Hva er årsakene? Resultater fra en spørreundersøkelse høsten 2007 (PDF 367 KB).

Se også saken Begrenset interesse for økologisk drift blant norske gardbrukere?.

Se også oversikt over andre forsidesaker.

Publisert 31.07.2008

 

NILF i media