Livsviktig kunnskap om landbruk og mat
 
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Eurostat har nylig offentliggjort utviklingen i jordbruksinntektene

Tips en venn Skriv ut

Eurostat har nylig offentliggjort utviklingen i jordbruksinntektene

NILF deltar i Eurostats arbeidsgruppe for totalregnskaper for jordbruket. Eurostats årlige beskrivelse av utviklingen i landbruksinntektene viser at volumet av korn og andre planteprodukter er noe redusert i mange land. Økt pris har imidlertid ofte kompensert for dette. Redusert arbeidsforbruk er en trend i de fleste landene.

Av jordbruksstatistikk er kanskje Eurostat indikatorer for inntektsutviklingen den offentliggjøringen det er knyttet størst offentlig interesse til i Europa. Vårt bidrag til statistikken bygger på bearbeidede tall fra de norske totalkalkylene fra Budsjettnemda for jordbruket. Arbeidsgruppen samles årlig i Luxembourg i november/desember etter at deltakerlandene har rapportert foreløpige jordbruksregnskaper for nåværende år. På møtet kvalitetssikrer man Eurostats presentasjon av inntektsutviklingen i det enkelte land. Hvert land redegjør for de viktigste utviklingstrekk i produksjonsvolumer, priser og innsatsfaktorer fra 2005 til 2006.

EU valgte fra 2005 å lovbestemme plikt til å levere totalregnskaper for jordbruket. Dette er EØS-relevant lovgivning, derfor leverer også Norge nå slike data. På Island og i Lichtenstein er jordbrukssektoren relativt liten og disse landene er fritatt leveringsplikten. Sveits har lenge levert data på frivillig grunnlag. I tillegg må de som søker medlemskap levere data, og Romania og Bulgaria er derfor med som de fremste i søkerkøen.

For NILF og Budsjettnemnda for jordbruket gir arbeidsgruppedeltakelsen nyttige faglige innspill. I arbeidsgruppen tas det ofte opp konkrete metoder og anbefalinger for å sikre ensartet rapporteringspraksis mellom land. Nasjonalt bidrar arbeidet også til styrket kontakt og samordning med nasjonalregnskapsmiljøet i Statistisk sentralbyrå. Mer informasjon om Eurostats indikatorer for årets inntekstutvikling finner du på Eurostats nettsider.

Kontaktperson i NILF er Lars Johan Rustad.

Se også oversikt over andre forsidesaker.

Publisert 21.12.2006