Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Eurostat har nylig offentliggjort utviklingen i jordbruksinntektene

Tips en venn Skriv ut

Eurostat har nylig offentliggjort utviklingen i jordbruksinntektene

NILF deltar i Eurostats arbeidsgruppe for totalregnskaper for jordbruket. Eurostats årlige beskrivelse av utviklingen i landbruksinntektene viser at volumet av korn og andre planteprodukter er noe redusert i mange land. Økt pris har imidlertid ofte kompensert for dette. Redusert arbeidsforbruk er en trend i de fleste landene.

Av jordbruksstatistikk er kanskje Eurostat indikatorer for inntektsutviklingen den offentliggjøringen det er knyttet størst offentlig interesse til i Europa. Vårt bidrag til statistikken bygger på bearbeidede tall fra de norske totalkalkylene fra Budsjettnemda for jordbruket. Arbeidsgruppen samles årlig i Luxembourg i november/desember etter at deltakerlandene har rapportert foreløpige jordbruksregnskaper for nåværende år. På møtet kvalitetssikrer man Eurostats presentasjon av inntektsutviklingen i det enkelte land. Hvert land redegjør for de viktigste utviklingstrekk i produksjonsvolumer, priser og innsatsfaktorer fra 2005 til 2006.

EU valgte fra 2005 å lovbestemme plikt til å levere totalregnskaper for jordbruket. Dette er EØS-relevant lovgivning, derfor leverer også Norge nå slike data. På Island og i Lichtenstein er jordbrukssektoren relativt liten og disse landene er fritatt leveringsplikten. Sveits har lenge levert data på frivillig grunnlag. I tillegg må de som søker medlemskap levere data, og Romania og Bulgaria er derfor med som de fremste i søkerkøen.

For NILF og Budsjettnemnda for jordbruket gir arbeidsgruppedeltakelsen nyttige faglige innspill. I arbeidsgruppen tas det ofte opp konkrete metoder og anbefalinger for å sikre ensartet rapporteringspraksis mellom land. Nasjonalt bidrar arbeidet også til styrket kontakt og samordning med nasjonalregnskapsmiljøet i Statistisk sentralbyrå. Mer informasjon om Eurostats indikatorer for årets inntekstutvikling finner du på Eurostats nettsider.

Kontaktperson i NILF er Lars Johan Rustad.

Se også oversikt over andre forsidesaker.

Publisert 21.12.2006

 

NILF i media