Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.

2006

Svak økning i forbrukerprisene i 2005

Risiko i økologisk jordbruk

Politisk usikkerhet viktig for fiskeoppdrettere

Regeloverholdelse i fiske

Mat og industri - 2006: Matindustrien møter tøffere konkurranse

Norsk landbrukssamvirke - fra forvaltning til marked

Styrets årsberetning for 2005

Melkerobot - en gjennomgang av internasjonal forskning og status i Norge

Veien mot økt verdiskaping i reinkjøttbransjen

Tilleggsnæringer mest utbredt blant bruk med høy jordbruksinntekt

Eksportstøtte i landbruksforhandlingene i WTO

E.coli-utvalgets sekretariat i NILFs lokaler

Vesentlig strukturendring i Østlandsjordbruket de siste 5 årene

Bakgrunn for kronikken «Støtte fremfor vern» i Dagens Næringsliv 20.10.2006

WTO og målrettet jordbrukspolitikk

NILFs Bodø kontor tilbake til Moloveien og Statens Hus

Billigere driftsbygninger for melkeproduksjon

Ny versjon av Handbok for driftsplanlegging

Kartlegging av konkurranseforhold for havbruksnæringen

Kulturlandskap i endring i frukt-bygdene på Vestlandet

Ledige stillinger: Forskning, utredning og analyse innen landbruks- og matsektoren

Hvorfor er økologisk økonomi relevant?

Europeisk regnskapssamling

Nyansatt stipendiat om helse, ernæring og matvareetterspørsel

Utsyn 2006 tilgjengelig

Bygdeutvikling er sin strategi verd

Nye medlemmer i Budsjettnemnda for jordbruket

Eurostat har nylig offentliggjort utviklingen i jordbruksinntektene

Satsingsvilje i Nordland

Omfanget av pelsdyrnæringen i Sør-Trøndelag

Spesialiteter i salgssamvirker - Utfordringer og muligheter

Kostnader ved å forby alle former for burdrift for verpehøner

Økologiske mjølkebruk i driftsgranskingane

«Bønder i byd'n» - ei salsmesse med positive ringverknader

Tjenestetilbud, produktivitet og sysselsetting øker i dagligvarehandelen

Stagnasjon i jordbruksinntektene i 2005

Uendret jordbruksinntekt for gårdsbruk i Nord-Norge

Jordbruksinntektene på Østlandet ble redusert i 2005

Bedring i økonomien for trønderbonden i 2005

Framleis optimisme og framgang å spore hos bøndene på Jæren

Ingen lønsfest for vestlandsbøndene

 

NILF i media