Livsviktig kunnskap om landbruk og mat
 

Statistikk

 

Seminar & kurs

 

Publikasjoner

 

Kompetanse & personer

 


25.11. Seminar: Klimaendringer og matforsyning - hva vi vet, og hva vi trenger å vite

                           Foto: Reuters
Få et innblikk i forskning om klimaendringer og mulige konsekvenser for verdens matforsyning når professor John M. Antle holder innlegg hos NILF. Antle er en av USAs ledende landbruksøkonomer. 
 

Prisen på matråvarer fall på verdsmarknaden i oktober

Prisindeksen for matråvarer frå Det internasjonale pengefondet (IMF) fall med 1,2 prosent i oktober.

Det var prisfall i alle råvaregrupper. Sterkast prisnedgang blei registrert for vegetabilske oljer og protein, der prisindeksen gjekk ned med 2,4 prosent.

26.11. Seminar: Er vi modne for kommersialisering av elg- og hjortejakt?

Jakt er en gammel tradisjon i Norge. Likevel blir de som ønsker å starte med jaktturisme ofte møtt med motstand i lokalsamfunnet.

NILF inviterer til åpent seminar. 

Norske matvarepriser gikk ned i oktober

        Foto: nofima
Fra september til oktober falt forbrukerprisen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 0,2 prosent. Til sammenligning steg konsumprisindeksen (KPI) med 0,1 prosent.

Mulige effekter av redusert matproduksjon ved økt matmoms

I Dagsrevyen 06.11. og Nationen 05.11. vises det til beregninger fra NILF om hva en reduksjon i matproduksjon som følge av økt moms på matvarer kan føre til. Forutsetningene for beregningene er lagt ut her.

Matindustrien blir stadig viktigere

Antall bedrifter i matindustrien har økt årlig siden 2009, og i dag er bare verkstedindustrien større. Rundt hver femte industriarbeider er sysselsatt i matindustrien, viser nye tall.

De presenteres i rapporten Mat og industri 2014.

05.11.2014

5.11. Matindustriens produktivitets- og vekstmuligheter

Matindustrien er sentral i norsk næringsliv og i forbrukermarkedene. I forbindelse med publisering av rapporten Mat og industri 2014, arrangerer NILF 5. november seminaret Matindustriens produktivitets- og vekstmuligheter. 
 

Etterlyser pølsemakere

Til tross for stadig automatisering, har matindustrien et stort behov for fagarbeidere.

Dette viser en rapport NILF la fram på NHOs konferanse Kompetanse for fremtiden i dag.

16.10.2014

 

 

 

Matvareprisene gikk ned i september

Fra august til september falt prisindeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 0,6 prosent.

Til sammenligning steg konsumprisindeksen (KPI) med 0,5 prosent.

 

Prisfall for matråvarer på verdsmarknaden i september

Trass i sterk prisauke på storfekjøt, fall prisindeksen for matråvarer frå Det internasjonale pengefondet (IMF) med 5,2 prosent i september.

Årsaka er fortsatt fall i prisindeksen for laks, vegetabilske oljer/protein og kornråvarer. 

15. oktober: Trenger moderne landbruk lokalsamfunn?

Det er velkjent at bondens familie fortsatt spiller en rolle i gårdsøkonomien, teknologisk utvikling til tross.

Men hva med resten av lokalsamfunnet? Har det økonomisk betydning for moderne gårdsbruk om andre gårder og naboer er i nærheten? NILF inviterer til åpent seminar der temaet blir belyst. 

Ny rapport om effektiv arealutnyttelse

NILF har sammen med flere institutter produsert ny kunnskap om effektiv arealutnyttelse og økt matproduksjon. En viktig konklusjon er at matproduksjon kan økes med om lag 16 prosent på dagens areal. Det er dermed ingen entydig sammenheng mellom arealbruk og matproduksjon.

 

Bli forsker i NILF, stillinger ledig


Samfunnsvitere søkes til forskerstillinger innenfor landbruk og ressursforvaltning.

Stillingene innebærer forskning, utredning, prosjektutvikling og formidling innenfor NILFs fagområder.

Kurs: Driftsplan opp av skuffa!

Velkommen til kurs om mål og styring i landbruksforetak, og hvordan utarbeide en god driftsplan.

Kurset er for regnskapsførere, landbruksrådgivere, gårdbrukere, ansatte i landbrukssektoren og andre med interesse for landbruk.

Matvareprisene gikk ned i august


Fra juli til august falt prisindeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 1,2 prosent. Til sammenligning falt konsumprisindeksen (KPI) med 0,3 prosent.

Prisfall på matråvarer internasjonalt i august

Prisen på matråvarer fall på verdsmarknaden i august.

Trass i  sterk prisauke på storfekjøt, fall prisindeksen for matråvarer frå Det internasjonale pengefondet (IMF) med 3,5 prosent i august. Årsaka er mellom anna fall i prisindeksen for laks og kornråvarer.

 

Økte matvarepriser i juli

Fra juni til juli økte prisindeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 3,1 prosent.

Dette er den sterkeste månedlige økningen siden juli 1982, og er 0,7 prosentpoeng mer enn samme periode i fjor.  

Prisen på soya fall på verdsmarknaden i juli

Prisen på soya fall på verdsmarknaden i juli
Prisindeksen for matråvarer frå Det internasjonale pengefondet (IMF) fall med 2,1 prosent i juli. Årsaka er mellom anna eit fall i prisindeksen for soya. 

Matprisindeksen frå IMF er eit vekta gjennomsnitt av prisutviklinga innan varegruppene korn, sukker, vegetabilske oljer/protein, kjøt, sjømat, sukker, appelsiner og bananer.

19. august: Lokal, global og sporbar matproduksjon

Foto: Idun Leinaas, biodynamisk
NILF inviterer til åpent seminar om konsekvenser og muligheter knyttet til lokal og global matproduksjon.

Interessen øker for lokal matproduksjon, sporbarhet og økologi i verdikjeder.
Er det mulig å skape bærekraftig matproduksjon og distribusjon i en globalisert økonomi?

Ledig stilling som førstekonsulent/rådgjevar

Vil du vere ein del av det viktigaste kompetansemiljøet innan landbruks- og matvareøkonomi i Norge? Ved NILF sitt avdelingskontor i Bergen er det ledig fast stilling på avdeling for statistikk og analyse. (08.08.2014)
 

Effekter av Innovasjon Norges virkemidler til jordbruket

Det viser seg vanskelig å påvise effekter på økonomisk resultat av Innovasjon Norges investeringsstøtte til jordbruket. Støtten kan likevel være svært viktig både for økonomiske resultat og produktivitetsvekst over tid. Bedre verktøy og metoder må utvikles for å kunne påvise disse sammenhengene.


 

Reduserte matpriser i juni

Fra mai til juni gikk prisindeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer ned med 0,5 prosent. Til sammenligning gikk konsumprisindeksen KPI ned med 0,2 prosent i tilsvarende periode.

Prisen på kveite fall på verdsmarknaden i juni

Prisindeksen for matråvarer frå Det internasjonale pengefondet (IMF) fall med 3,7 prosent i juni. Årsaka er blant anna eit fall i prisindeksen for kveite. IMFs matprisindeks består av eit vekta gjennomsnitt av prisutviklinga innan varegruppene kornvarer, sukker, vegetabilske oljer/protein, kjøt, sjømat, sukker, appelsinar og bananar.

Hvordan bidrar forskning til verdiskaping?


Det er temaet for Bioforsk-konferansen 2015 som arrangeres 4.-5. februar på Hamar. Planleggingen er i full gang, og viktige samfunnsspørsmål står sentralt i programmet.

NILF slås sammen med Bioforsk og Skog og landskap


Regjeringen har besluttet å slå sammen Bioforsk, NILF og Skog og landskap fra 1. juli 2015.

Hvorfor dyrker ikke flere økologisk?

Norge er langt unna målet om at 15 prosent av all jordbruksproduksjon skal være økologisk i 2020. I denne kvalitative studien belyser NILF hvorfor ikke flere dyrker økologisk frukt og grønt.

 

Økte matpriser i mai

Etter en nedgang i priser på matvarer og alkoholfrie drikkevarer forrige periode, steg matprisene med 1,2 prosent fra april til mai. Konsumprisindeksen KPI økte til sammenligning med marginale 0,1 prosent i mai. I følge SSB skyldes prisnedgangen i forrige periode typiske påskekampanjer. Prisnivået er nå tilbake til, eller over, prisnivået før kampanjeperioden.
 

Prisen for matråvarer fall på verdsmarknaden i mai

Prisindeksen for matråvarer frå Det internasjonale pengefondet (IMF) fall med 1,1 prosent i mai. Årsaka er blant anna eit fall i prisindeksen for svinekjøt og laks. IMFs matprisindeks består av eit vekta gjennomsnitt av prisutviklinga innan varegruppene kornvarer, sukker, vegetabilske oljer/protein, kjøt, sjømat, sukker, appelsinar og bananar.

Kornlagre øker ikke forsyningssikkerheten

Statlig regulert lagring av matkorn kan vanskelig styrke den norske forsyningssikkerheten merkbart. Slik regulering kan i stedet svekke markedsaktørenes motiv for egen risikohåndtering.

Seminar: Broad Breeding Goals and Production Cost in Dairy Farming

NILF inviterer til åpent seminar om konsekvenser på bruksnivå av endrede avlsmål i melkeproduksjon.

917 årsverk i reindriften

Foto_Alexandre_Buisse.jpg

Reindriften hadde 917 årsverk i 2013, viser en arbeidstidsundersøkelse utført av NILF. Årsverkstallet er beregnet ut fra en spørreundersøkelse sendt til samtlige siidaandeler (driftsenheter) i Norge.

Tall for bøndenes inntektsvekst er fra statens tilbud

ku_1.jpg

Flere aviser melder i dag at tall fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) viser at bøndenes inntekt har vokst dobbelt så raskt som inntekten til folk flest de siste åtte årene. Det er ikke NILF som har beregnet disse tallene.

Per Harald Grues historiske verk

Boker_Grue_kopi.jpg

Per Harald Grue gir sin vurdering av landbrukspolitikk, aktører og politiske prosesser i det landbrukspolitiske verket «Norsk landbrukspolitikk 1970-2010». Bøkene kan du kjøpe her.

20.mai: Landbrukspolitikken i Grues tid

Foto_Torbjorn_Tandberg.jpg

Per Harald Grue presenterer sitt landbrukspolitiske verk «Norsk landbrukspolitikk 1970-2010» tirsdag 20. mai. Bøkene byr på innsikt og personlige betraktninger fra perioden hvor Grue var den mest sentrale premissgiveren i norsk landbrukspolitikk.

23.mai: Frokostseminar om landran

NILF inviterer til gratis frokostseminar om utfordringer og effekter av landran (land grab) i Afrika og Mellom- Amerika.

22.mai: Hvilke landbrukspolitiske målsettinger vektlegger folk flest?

©iStockphoto

NILF inviterer til åpent seminar med overraskende resultater fra en undersøkelse som avdekker hvilke landbrukspolitiske målsettinger befolkningen i Norge vektlegger.

Påsketilbud påvirket matprisene i april

©iStockphoto

Mens SSBs prisindeks for matvarer og alkoholfrie drikkevarer viste en nedgang på 0,9 prosent i april, steg konsumprisindeksen (KPI) med 0,4 prosent. I følge SSB kan fall i matprisindeksen skyldes tilbudsaktivitet i forbindelse med påsken.

Prisen for svinekjøt fortset å auke på verdsmarknaden

©iStockphoto

Prisindeksen for matråvarer frå Det internasjonale pengefondet (IMF) fortset å stige, og auka med 1,2 prosent i april. Eit smittsamt virus blant USAs griser førte til ein kraftig prisauke for svinekjøt i mars. I april steig prisindeksen for svinekjøt vidare. Tørke i Brasil bidrog til prisauke for sukker og soyabønner på verdsmarknaden.

Grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene er klart

gaaaard.jpg

Budsjettnemnda for jordbruket har avgitt grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene 2014. Materialet består av tre utredninger.

Norsk matindustri under press

Foto: TINE / Øivind Haug

I 2013 vedtok EU en ny reform av sin felles jordbrukspolitikk (CAP - Common Agricultural Policy). EUs felles jordbrukspolitikk vil fortsatt legge press på norsk matindustri.

Kraftig prishopp for svinekjøt på verdsmarknaden

Foto:Stock.xchng

Prisindeksen for matråvarer frå Det internasjonale pengefondet (IMF) fortset å stige, og auka med 4,4 prosent i mars. Eit smittsamt virus blant USAs griser har ført til eit kraftig prishopp for svinekjøt på heile 31,1 prosent.

Prisøkning på egg og meierivarer

Foto:Stock.xchng

Mens SSBs prisindeks for matvarer og alkoholfrie drikkevarer viste en økning på 0,9 prosent i mars, steg konsumprisindeksen (KPI) med 0,2 prosent.

Historisk lav selvforsyning

hvete.jpg

Selvforsyningsgraden for 2012 ble 43 prosent. Lav matkornavling er hovedårsaken til den historisk lave selvforsyningsgraden.

Dyrare med leigd arbeid på Jæren

berproduksjon.jpg

Forholdet mellom avløysartilskotet og kostnader til leigd hjelp har gått ned i perioden frå 2006 til 2012. Dette gir høgare nettokostnader til leigd arbeid. Samanlikna med heile landet og andre bygder i Rogaland og Agder, har bønder på Jæren høgast utgifter knytt til å sysselsette leigd arbeidskraft.