Livsviktig kunnskap om landbruk og mat
 

Statistikk

 

Seminar & kurs

 

Publikasjoner

 

Kompetanse & personer

 


Grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene er klart

gaaaard.jpg

Budsjettnemnda for jordbruket har avgitt grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene 2014. Materialet består av tre utredninger.

Norsk matindustri under press

Foto: TINE / Øivind Haug

I 2013 vedtok EU en ny reform av sin felles jordbrukspolitikk (CAP - Common Agricultural Policy). EUs felles jordbrukspolitikk vil fortsatt legge press på norsk matindustri.

Kraftig prishopp for svinekjøt på verdsmarknaden

Foto:Stock.xchng

Prisindeksen for matråvarer frå Det internasjonale pengefondet (IMF) fortset å stige, og auka med 4,4 prosent i mars. Eit smittsamt virus blant USAs griser har ført til eit kraftig prishopp for svinekjøt på heile 31,1 prosent.

Prisøkning på egg og meierivarer

Foto:Stock.xchng

Mens SSBs prisindeks for matvarer og alkoholfrie drikkevarer viste en økning på 0,9 prosent i mars, steg konsumprisindeksen (KPI) med 0,2 prosent.

Historisk lav selvforsyning

hvete.jpg

Selvforsyningsgraden for 2012 ble 43 prosent. Lav matkornavling er hovedårsaken til den historisk lave selvforsyningsgraden.

Dyrare med leigd arbeid på Jæren

berproduksjon.jpg

Forholdet mellom avløysartilskotet og kostnader til leigd hjelp har gått ned i perioden frå 2006 til 2012. Dette gir høgare nettokostnader til leigd arbeid. Samanlikna med heile landet og andre bygder i Rogaland og Agder, har bønder på Jæren høgast utgifter knytt til å sysselsette leigd arbeidskraft.

Økologiske melkeprodusenter tjener bedre

KU_2.jpg

Økologiske melkeprodusenter har de siste årene oppnådd et bedre økonomisk resultat sammenlignet med tilsvarende konvensjonelle produsenter.

29.juni-13.juli: Internasjonal sommerskole i Mexico

sergey_og_victoria_6.jpg

NILF arrangerer, i samarbeid med en rekke utdanningsinstitusjoner, hvert år den internasjonale sommerskolen; «Comparative Rural Policy» (ICRPS). I år legges ICRPS 2014 til vakre Toluca, en kort kjøretur fra Mexico City.

Gode avlinger og bedre priser ga godt resultat i Trøndelag

gris.jpg

Trønderske bønder økte sine produksjonsinntekter i 2012. Årets resultat er det beste på fem år når det gjelder familiens arbeidsfortjeneste per årsverk.

Fine potetavlinger i nord

Poteter_Max_Straeten.jpg

Potetprodusentene opplevde et godt dyrkingsår med avlinger over gjennomsnittet, mens overvintringsskader ga lave jordbæravlinger for bærprodusentene i vest.

Bedre lønnsomhet for sauehold i Troms

lam_2.jpg

Økonomien i saueholdet i Troms har vist en positiv utvikling de siste årene. Det viser ferske tall om jordbrukets bidrag til verdiskaping og sysselsetting i Troms.

Godt år for vestlandsbonden

jordber.jpg

For vestlandsbonden vart 2012 eit år med auke i jordbruksinntekta, i snitt auka ho med 14 %. Særleg fruktbruka hadde eit godt år, med stor auke i produksjonen og inntektene.

Prisen på korn aukar på verdsmarknaden

mais_1.jpg

Prisindeksen for matråvarer frå Det internasjonale pengefondet (IMF) auka med heile 2,7 prosent i februar. Hovudårsaka var ein prisauke på kornråvarer (4,8 %) og vegetabilske oljer/protein (3,9 %).

Økt forbrukerpris på fisk i februar

FISK_MARS.jpg

Mens SSBs prisindeks for matvarer og alkoholfrie drikkevarer viste en økning på 1,3 prosent i februar, steg konsumprisindeksen (KPI) med 0,5 prosent. SSB melder om at økningen kan tilskrives en justering for enkelte matvaregrupper, som fisk, meieriprodukter, samt olje og fett.

10. april: Hvordan vil EUs landbrukspolitikk påvirke norsk matindustri?

EUFLAGG.jpg

NILF inviterer til åpent seminar med ferske resultater fra forskningsprosjektet «CAP 2013: Hva betyr det for norsk matindustri?».

Mulighet for endring i fordeling av BU-midler

BU-midler.jpg

Bygdeutviklingsmidler kan ha stor betydning for gårder som ønsker å utvide produksjonen og næringsgrunnlaget.

5. mars: Potensial og utfordringar i landbruket i Hordaland

ku.jpg

NILF inviterer til ope seminar om kva potensial og utfordringar landbruket i Hordaland har i forhold til å nå produksjonsmålet for landbruket.

Sterk resultatvekst for samdrifter i melkeproduksjon

melk.jpg

Samdrifter i melkeproduksjon oppnådde mye bedre resultater i 2012 enn året før. Enkeltbrukene i melkeproduksjon hadde likevel litt større fremgang fra 2011 til 2012 enn samdriftene.

Nytt prosjekt om arealressurser

arealressurser.jpg

Norsk landbruk står ovenfor utfordringer knyttet til utnyttelse av arealressurser. De siste 10 årene har jordbruksarealet i drift blitt redusert med 5 prosent. Samtidig har norske myndigheter et mål om å vedlikeholde selvforsyningsgraden.

Produksjon og lønnsomhet i reindriften i Finnmark

rein_fredag.jpg

NILF og NINA har undersøkt effekten av ulike slaktestrategier på lønnsomheten i reindriften i Finnmark. Resultatet viser at en reduksjon i antall rein er nødvendig for å kunne oppnå en drift som er økologisk og økonomisk bærekraftig.

 

Bedre lønnsomhet for gårdsbruk i Nord-Norge

gaard_notat_hansen.jpg

Lønnsomheten for gårdsbruk i Nord-Norge ble betydelig bedre i 2012. Dette skjedde som et resultat av økt produksjon, høyere produktpriser og at størrelsen på brukene og dermed produksjonsgrunnlaget økte.

Regionalpark Haldenkanalen bruker NILFs anbefalinger

Regionalpark_haldenkanalen_bilde.JPG

Regionalpark Haldenkanalen bruker rapporten «Næringsanalyse for Regionalpark Haldenkanalen» i strategi- og handlingsplanene for perioden 2014-2016.

Nedgang i prisindeksen for mat på verdsmarknaden i januar

Korn.jpg

Prisindeksen for matråvarer frå det internasjonale pengefondet (IMF) gjekk ned med 1,0 prosent i januar.

Prisen på mat gikk opp i januar

matpriser_2014_bilde_2.jpg

Konsumprisindeksen (KPI) var uendret i januar, mens SSBs prisindeks for matvarer og alkoholfrie drikkevarer viste en økning på 1,0 prosent. SSB melder om at det var særlig prisvekst på grønnsaker, brus og sjokoladeprodukter som bidro til økningen.

Effekt viktigere enn pris

dandelion.jpg

Virkningen av plantevernmiddelet er viktigere enn pris for brukeren, viser evalueringen av avgiftssystemet for plantevernmidler i Norge.

Markedsregulering: verdsatt, men omstridt

biff.jpg

NILF har kartlagt holdninger til markedsregulering for jordbruksvarer på oppdrag for Virke. Rapporten konkluderer med relativt stor forståelse for behovet for regulering, men både uenighet og uklarhet om målet for ordningen og om virkemidlene.

27.februar: NILF inviterer til debatt om fjerning av priskontroll på landbrukseiendommer

Landbruksdepartementet har varslet at det skal bli et friere marked for landbrukseiendommer. Hvilke konsekvenser vil det ha for landbruket i Norge?  

4th of February: «Spatial Effects of Policies: US cases» with Maureen Kilkenny (USA)

Regioner_4.februar.jpg

Welcome to an open seminar at NILF with Maureen Kilkenny (USA). She will share her expertise and experience in the policy analysis of spatial and regional issues.

Partner har betydning for langsiktig gårdsdrift

Far og sønn på en eng

Rapporten «Er bonden alene? Betydning av ektefelle/samboers involvering» viser at partners deltagelse har betydning for hvor aktivt barn deltar i jordbruket.